Utblick genomför framåtriktade utvärderingar av organisationskultur, projekt och samverkansinitiativ.

En process och analys som inkluderar relevanta aktörer och perspektiv ger en fördjupad bild av verkligheten, motivation och en gemensam kompass och strategi framåt. Utvärderingar genomförs i Sverige och internationellt.

Kontakta mig för mer info