Mina kunder återfinns inom:

Näringslivet, offentlig förvaltning och idéburen sektor.

Under åren har jag t ex jobbat med:

Suntarbetsliv
IFC Världsbanken
Olof Palmes Internationella center
Röda Korset
Göteborgs Stad
KKIKK AB
Sverige Berättar
Chalmers Tekniska Högskola
Göteborgsregionens kommunalförbund
Volvo Lastvagnar
Internationella kvinnoföreningen
Forum Syd
KFUK-KFUM
Union to Union
Attunda brandförsvar
Samordningsförbunden
Städcentralen Träffpunkten AB
Studieförbundet Vuxenskolan
Operation 1325

Morris Law AB
Södertörns brandförsvar
ENFO AB
Brandskyddslaget AB
AFA Försäkring
Education International
Västra Götalandsregionen
Vectura AB
WWF
LSU
Rädda Barnen
Norrtälje räddningstjänst

Forum för levande historia

Lindex

Röster från kunder:
Ann-Sofi Öhman, HR-specialist

Maya Stål Söndergaard, Gruppchef, Brandskyddslaget AB

Helena hjälpte oss att ta nästa steg i vårt jämställdhetsarbete och i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare för alla, både kvinnor och män. Hennes analys av vår sociala kultur men också av vår arbetskultur var träffsäker och satte fingret på några av våra utmaningar. Vi behövde någon som inte bara var kunnig inom jämställdhetsområdet utan också inom organisationskultur och här kändes Helenas bakgrund och tidigare erfarenheter helt rätt. Arbetet har varit värdefullt för oss bland annat eftersom vi har fått upp ögonen för hur jämställdhet och organisationskultur hänger samman, vilket gör att vi lättare hittar vägen framåt. Helena är lätt att jobba med och hennes stora drivkraft och engagemang för området lyser igenom i det hon gör.

Linnea, HR-chef, Techbolag

”Vi behövde hjälp att strukturera upp delar av vårt förbyggande arbete mot diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling. Helena utbildade våra chefer. Utbildningen gav oss värdefulla påminnelser om varför detta arbete är viktigt och hjälpte oss att ifrågasätta status quo. Vi uppskattade att hon var duktig på att anpassa sitt material efter vad vi efterfrågade.”

Ann-Sofi Öhman, HR-specialist

Stephan Seliger, Vice VD,
Enfo Evolve

”Helena hjälpte oss med att skapa en förståelse kring och ett sätt att förvalta vårt kulturkapital inom vårt affärsområde.Vi blev mer varse om vår kultur, dess svagheter och framförallt dess styrkor så vi kunde planera vår kulturresa på bästa sätt och med en väldigt hög effektivitet avseende implementationen. Det är lätt att jobba med Helena. Hon har en väldigt öppen attityd och ett kundcentriskt arbetssätt som främjar ett gott samarbete och goda resultat. ” 

Ulrica Sandborg, HR-chef

”Genom sin närvaro, sitt engagemang och sin höga kompetens inom coaching ställer Helena frågor som träffar helt rätt och får mig att tänka i nya banor och se nya möjligheter. Jag kan varmt rekommendera Helena som coach.”

Per Bergström Jonsson Trafikplanerare, Göteborgs Stad

”Vi fick professionell hjälp med att förbereda och genomföra en workshop, vars syfte var att formulera en uppdragsförfrågan. Det var snabba ryck. Helena är, förutom trevlig och inspirerande, mycket resultatinriktad och har lätt för att greppa behov och sammanhang. Inför workshopen drev hon på oss i förberedelserna genom återkommande samtal. Mellan samtalen arbetade hon fram koncept som vi fördjupade i nästa varv. Väl dags för workshopen var jag ovanligt förberedd och inte ett dugg oroad för att andra skulle uppfatta deltagandet i workshopen som bortkastad tid. Helena tror på sitt upplägg och lyckas förmedla till oss andra att det är värt att anamma.”

Ann-Sofi Öhman, HR-specialist

Ann-Sofi Öhman, HR-specialist, Södertörns Brandförsvarsförbund

”En ödmjuk person som alltid levererar. Helena var en fantastisk resurs under hela projektet. Vi drev ett förändringsprojekt där 650 chefer och medarbetare från tre räddningstjänster deltog. Helena arbetade parallellt med projektledningen med att samla in information, analysera och kontinuerligt återföra till projektet. Helena presenterade resultat och ställde frågor som gjorde att vi i projektgruppen hela tiden fick vrida och vända ett extra varv innan vi tog nästa steg. I slutet av projektet kunde vi presentera fantastiska resultat. Helenas bidrag var en stor del av vi lyckades så bra. Jag kan varmt rekommendera Helena, mycket skicklig och kompetent konsult.”

Marléne Hugosson, Projektledare, Svenska Afghanistan Kommittén

”Proffsigt. Inkännande. Kunnig om ämne och metoder. Det är en bra sammanfattning på hur det var att jobba med Helena från Utblick. Resultatet blev en öppen och ärlig genomgång av samarbetet mellan våra olika organisationer. Största värdet var att alla fick lägga korten på bordet. Vi fick en bekräftelse på att vi var på rätt spår och verktyg för att förbättra våra arbetsmetoder.”