Utblick erbjuder analys, kunskap och inspiration i förändringsarbete.

Upplägg skräddarsys utifrån era visioner, behov och förutsättningar. Det kan handla att utforma och leda en process för att stärka organisationskulturen, kompetensutveckla chefer och medarbetare inom konflikthantering, jämställdhet, mångfald och inkludering eller något annat. 

Vad brottas ni med och vad vill ni se växa hos er? 

Inspirationsföreläsningar, utbildningar och processledning inom: 

  • Kultur, struktur och ledarskap 
  • Värderingar på arbetsplatsen
  • Självledarskap
  • Jämställdhet, mångfald och inkludering 
  • Konflikthantering, kränkningar och diskriminering 

Helena föreläser från hjärtat och inspirerar till reflektion och meningsfulla samtal med potential att göra skillnad på riktigt.