Skapar klarhet och rörelse för lyckad förändring

Utblick skapar klarhet och rörelse för lyckad förändring genom att erbjuda analys, stöd och kunskap som gör skillnad till verksamheter som vill göra skillnad.

Företaget startades 2002.

Utblick drivs av Helena Kästel

Organisationskonsult sedan 1999 med intentionen att bidra till människors och verksamheters växtkraft.

Fil mag i Statsvetenskap samt utbildad inom förändringsarbete, organisationspsykologi och coachning.

Certifierad coach, ICF.

Förändringsledning, Gothia Akademin.

Genomför uppdrag på egen hand eller tillsammans med kollegor i mitt nätverk.

Kompetensområden

  • Kultur, struktur och ledarskap 
  • Självledarskap
  • Jämställdhet, mångfald och inkludering 
  • Konflikthantering, kränkningar och diskriminering 
  • Internationellt utvecklingssamarbete 

Utfört konsultuppdrag i Sverige samt i följande länder runt om i världen: Belgien, Benin, Botswana, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Estland, Ghana, Guinea, Indien, Italien, Jordanien, Lesotho, Lettland, Litauen, Mali, Mozambique, Nepal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Sri Lanka, Sydafrika, Tanzania, Tchad, Ukraina, Vitryssland och Zimbabwe.

Arbetar på svenska, engelska och franska.

Under de senaste åren förgyller måleriet mitt liv och väggar i många hem. Om du är nyfiken, välkommen att besöka www.artbykastel.com.

Rythmes libres