Utblick skapar klarhet och rörelse för lyckad förändring

Vägen dit är en process som vi tillsammans skapar utifrån era behov och förutsättningar. Mitt fokus som konsult är att hjälpa er att skapa klarhet i vad ni vill uppnå, hur er verklighet ser ut, vad som krävs för att nå förändring, era prioriteringar samt vad ni behöver göra för att skapa reell förändring. Som konsult hjälper jag er att hålla fokus och skapa de insikter och de konkreta förändringar som krävs för att ni ska lyckas! Jag erbjuder analys, processledning och kunskap i ert förändringsarbete.

Mer om processen

1. Vad vill ni uppnå?

För att lyckas med en förändring är det viktigt att redan inledningsvis vara klar med vad man vill uppnå. Jag hjälper er att precisera syfte och önskat resultat. Vi utgår från er verksamhets behov, visioner och förutsättningar för att precisera vad framgång är för er. Det görs genom möten, intervjuer och avstämningar. Utifrån syftet definieras frågeställningar som ni behöver svar på.

2. Hur ser verkligheten ut?

Nästa steg blir att ta reda på hur nuläget ser ut och hur det kan förstås och förklaras. Med hjälp av ett systematiskt arbetsätt och en kombination av metoder samlas erfarenheter, tankar och idéer in från relevanta perspektiv och nyckelpersoner. Insamlingen består många gånger av dokumentstudie, intervjuer och workshops. Genom att samla in och sammanföra flera perspektiv kan vi gå från antaganden och gissningar om hur verkligheten ser ut till att faktiskt veta och samlas kring en gemensam bild. Analysen synliggör viktiga frågor och gör det svåra begripligt. Vi lyfter blicken samtidigt som vi gräver djupt.

3. Vilka är de kritiska förändringsfaktorerna?

En klarare bild av verkligheten gör det enklare att nå samsyn och identifiera vad som behöver förändras för att nå framgång. Vilka faktorer påverkar samt vilka utmaningar och möjligheter står ni inför?

Vi hittar svaren i en gemensam analys.

4. Vad bör ni prioritera?

Utifrån analysen och en gemensam framåtriktad diskussion får ni rekommendationer och strategiskt stöd att ta fram en plan för möjliga utvecklingssteg.

5. Skapa förändring

Jag hjälper er från insikt till handling. I praktiken kan det innebära förankringsinsatser, kunskapspåfyllnad och utvecklingsaktiviteter internt för att integrera och skapa samsyn kring nya utgångspunkter och arbetssätt.