Utblick erbjuder analys, stöd och kunskap i förändringsarbete.

Upplägg skräddarsys utifrån era visioner, behov och förutsättningar. Det kan handla att utforma och leda en process för att stärka organisationskulturen, kompetensutveckla chefer och medarbetare inom konflikthantering, jämställdhet, mångfald och inkludering eller något annat. 

Vad brottas ni med och vad vill ni se växa hos er? 

Processledning och skräddasydda utbildningar inom: 

  • Kultur, struktur och ledarskap 
  • Självledarskap
  • Jämställdhet, mångfald och inkludering 
  • Konflikthantering, kränkningar och diskriminering